PUSZCZA MARIAŃSKA OCZKO WODNE

Założeniem tego projektu było stworzenie oczka wodnego z kaskadą i pomostem otoczonego bujną roślinnością.