RAWA MAZOWIECKA KOSTKA BRUKOWA

Realizacja nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 180m2, murków z cegieł.